Կասկադ Հիլզ

Cascade
Cascade
Cascade
Cascade

«Կասկադ Հիլզ» բազմաբնակարան ընտանեկան բնակելի համալիրի տարածքի ցանկապատման աշխատանքները իրականացվել են 3D ցինկապատ պանելների միջոցով։ Առաջարկում ենք մեկ անգամ լուծել Ձեր տարածքի բարեկարգման հարցը և երկար տարիներ մոռանալ այն վերանորոգելու մասին։