ՔԱՐԴ Ագրոսերվիս

card
card
card
card
card
card
card
card
card

Տարածքի 3D ցանկապատման աշխատանքները իրականացվել են The Center for Agribusiness & Rural Development (CARD) ի համար։
Տեղադրվել է 3D տեսակի ցանկապատ և նույն նյութից պատրաստվել է դարպաս։
Մինչ այդ իրականացվել է.


* տարածքի ուսումնասիրություն և չափագրություն
* նախագծում