ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆ

Դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բակային տարածքներ, խաղահրապարակներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն
Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել

Մասնավոր տնային տնտեսություններ, այգիներ, հողագործական տարածքներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4,5 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն
Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել

Խաղողի այգիներ, գինեգործական տարածքներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4,5,6 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն
Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել

Արդյունաբերական տարածքներ, արևային կայաններ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն
Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել

Երկաթուղային կայարաններ, երկաթգծեր

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ

Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն

Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել

Օդանավակայաններ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ

Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն

Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել

Պահեստային տարածքներ, լոգիստիկ տերմինալներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ

Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն

Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել

Կայանատեղիներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակ.
3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Մետաղալարի տրամագիծ – 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս – 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ

Ստանդարտ պանելի երկ-ն – 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն

Ոչ ստանդարտ կիրառության դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել